11 marts 2011

music...

Mūzika ir ļoti svarīga un nozīmīga sastāvdaļa
mūsu dzīvē. Bieži vien mēs to pat nedzirdam.
 Mūzika ir visapkārt, zem mums, virs,
blakus un apkārt mums. Tā ir te pat,
 tkai mums tā ir jāsadzird. :)
/atziņa, kas gūta no filmas August
 Rush-iesaku noskatīties/