31 augusts 2008

Novērtēsim?....


Kādu dienu bagātas ģimenes tēvs aizveda savu dēlu ceļojumā uz laukiem, lai parādītu, cik nabadzīgi var būt cilvēki. Viņi pavadīja veselu diennakti nabadzīgā zemnieka ģimenē. Kad viņi atgriezās mājās tēvs prasīja:
„Nu kā tev ceļojums?”
„Izcili, tēt!”
„Vai tu redzēji, cik cilvēki var būt nabadzīgi?”
„O, jā!”
„Un ko tu uzzināji?”
Dēls atbildēja:
„Es redzēju, ka mums ir suns mājās, bet viņiem ir veseli četri! Mums ir baseins, kas sniedzas līdz dārza vidum, viņiem ir upīte, kam nav gala. Mums dārzā ir importētas lampas, viņiem ir zvaigznes. Mūsu iekšējais dārzs sniedzas līdz vārtiem, viņiem pieder viss horizonts.”
Kad mazais zēns beidza, tēvs bija zaudējis valodu. Viņa dēls vēl piebilda:
„Paldies, tev, tēt, ka parādīji, cik nabadzīgi mēs esam!”